padre.sk PADRE Craft Brews - ko?ovny pivovar Ko?ice

padre.sk
Title: PADRE Craft Brews - ko?ovny pivovar Ko?ice
Keywords: padre, beer, brewing, mustaz, gypsy rouge, hop and rolla, illuminati
Description: gypsy brewing
padre.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. padre.sk has 43% seo score.

padre.sk Information

Website / Domain: padre.sk
Website IP Address: 31.15.10.23
Domain DNS Server: alfa.ns.active24.cz,gama.ns.active24.sk,beta.ns.active24.cz

padre.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

padre.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

padre.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 01 Aug 2016 04:44:13 GMT
Server nginx

padre.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
padre 5 0.35%
beer 4 0.23%
brewing 2 0.20%
mustaz 0 0.00%
gypsy rouge 1 0.16%
hop and rolla 0 0.00%
illuminati 1 0.14%

padre.sk Traffic Sources Chart

padre.sk Similar Website

Domain Site Title

padre.sk Alexa Rank History Chart

padre.sk aleax

padre.sk Html To Plain Text

PADRE Craft Brews - ko?ovny pivovar Ko?ice Domov O nás Produkty Blog Kontakt O nás Ko?ovny pivovar z Ko?íc je jednou z prvych lastovi?iek takzvaného gypsy brewingu, ?i?e nájomného varenia piva na Slovensku. Je to spojenie domovari?ského nad?enia a remeselného majstrovstva ozajstného pivovaru, tú?ba zanecha? nezmazate?nú stopu v slovenskom pivovarníctve, chu? a odhodlanie predstavi? vlastné receptúry ?ir?ej verejnosti. Gypsy brewer má mo?nos? naplno prejavi? svoju kreativitu pri vytváraní receptúr, najm? netradi?nych pivnych ?tylov ako sú Saison, American Wheat Ale, American Pale Ale. O pivovare PADRE Craft Brews je synonymom kvalitnych pív, s jedine?nou a nenapodobnite?nou chu?ou, ktoré sa v na?ich kon?inách h?adajú len ve?mi ?a?ko. Vo svojich receptúrach kladiem d?raz na bohaté chute a vyrazné arómy. In?piráciou je “craft brewing” hnutie so svojou vo?nou interpretáciou tradi?nych pivnych ?tylov. Pivá sú varené tradi?nym remeselnym sp?sobom, sú ?isté a skuto?ne prirodzené. Pri ich vyrobe sa konzerva?né látky, umelé farbivá ?i chu?ové náhrady nepou?ívajú. Pivá sú varené z vody, zo sladov, chme?ov a kvasníc pochádzajúcich zo v?etkych kútov sveta, ?i u? Austrálie, Ameriky, Európy alebo dokonca ázie. Pivo je nefiltrované, nepasterizované, teda je to pivo vo svojej naj?istej?ej mo?nej podobe. História Ko?ovny pivovar PADRE Craft Brews vznikol na konci roka 2013, jeho za?iatky sa v?ak datujú do roku 1996, kedy som nav?tívil pracovne Britské ostrovy. Rozmanitos? a jedine?nos? pivnych ?tylov, neznámych v na?ich kon?inách mi zmenila ?ivot. Rozhodol som sa ?tudova? a spoznáva? tento pestry svet piva, skúsi? navari? vlastné pivo a v budúcnosti si splni? sen, ma? vlastny pivovar. PADRE Craft Brews je virtuálnym splnením tohto sna. Produkty Na?e pivá Mustá? Slamovo ?ltá farba,mierny zákal, ?tavnatá, citrusová aróma s náznakmi obilia, chu? jemne sladová, citrusové a trávové tóny. Mierna horkos?. Typ: vrchne kvasené , p?eni?né, American Wheat Ale Zlo?enie: ja?menné slady, p?eni?ny slad, americké chmele, pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 12 Alkohol: 5,4% Ipana Oran?ová farba, mierny zákal, sladová, karamelová aróma, ovocné tóny. Horké, chu? pomaran?ov, manga, plné sladové telo, karamelové stopy. Dlhé horké, suche doznievanie. Typ: vrchne kvasené, American IPA Zlo?enie: ja?menné slady, karamelové slady, americké chmele, pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 14 Alkohol: 5,9% Gypsy Rouge Tmav?ia zlatá farba, mierny zákal. V?ňa ovocná, jemne pikantná, korenistá. ?tavnatá chu?, ovocná, korenistá, jemné vínové tóny, stredné telo. Dlho trvajúca horkos?, ?teklivé na jazyku. Typ: vrchné kvasené, Saison Zlo?enie: ja?menné slady, p?eni?né a ra?né vlo?ky, americké chmele, pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 13 Alkohol: 6,4% Hop′n′Rolla Oran?ovo-?ltá farba, vysoká biela pena. V?ňa sladová, obilninová, ?ahko trávnatá, bylinková. Stredne plné telo. V chuti stredne sladové, citrusové. Stredná horkos?, vyrovnaná so sladovos?ou Stredne dlhé horké doznievanie. Pivo in?pirované ko?ickym podnikom Pokhoi. Typ: vrchne kvasené, Pale Ale Zlo?enie: plzeňsky slad, karamelovy slad, americké chmele, anglické pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 11 Alkohol: 4,5% Navarili sme Cigánska láska Oran?ová farba, vysoká biela pena. V?ňa p?eni?ná, ?ahko údená. V chuti sladové, jemne údené, nakyslé. Prvy príbeh Cigánskej lásky, séria pív v ?tyle belgicky Saison. Typ: vrchne kvasené, Belgian Saison Zlo?enie: plzeňsky slad, p?eni?ny slad karamelovy slad, americké chmele, belgické pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 13 Alkohol: 4,6% So Vakeres! Oran?ová farba, vysoká biela pena. V?ňa korenistá, medovo, sladová, ?ahko ovocná. V chuti korenisté, horké, jemne bylinkové, ovocné plné telo, s ?ahkou medovou sladkos?ou. Suché, dlhé a korenisté doznievanie. Druhé pokra?ovanie príbehu Cigánskej lásky. Typ: vrchne kvasené, Belgian Saison Zlo?enie: Zlo?enie: plzeňsky slad, karamelovy slad, p?eni?né vlo?ky, nemecké chmele, pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 13 Alkohol: 6,4% Bubamara Oran?ová farba, vysoká biela pena. V?ňa korenistá, medovo, sladová, ?ahko ovocná. V chuti korenisté, horké, jemne bylinkové, ovocné plné telo, s ?ahkou medovou sladkos?ou. Suché, dlhé a korenisté doznievanie. Tretie pokra?ovanie príbehu Cigánskej lásky. Typ: vrchne kvasené, Belgian Saison Zlo?enie: plzeňsky slad, ra?né vlo?ky, americké a novozélandské chmele, belgické kvasinky, voda Stupňovitos?: 13 Alkohol: 6,4% Illuminati Broskyňovo-medená farba. Razantná citrusová aróma. Ovocná horkos?, ?ahké chme?ové, ?ivicovo-grepové tóny, sladové telo, zaokrúhlená horkos?. Dlhé, ??avnaté horké doznievanie. Prvé pivo so série New World Order Craft Beer Series. Varené v spolupráci s pivovarom Richtár Jakub a Hellstork. Typ: vrchne kvasené, Imperial Red IPA Zlo?enie: ja?menné slady plzeňsky a mníchovsky, p?eni?ny slad, karamelovy slad, americké chmele, pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 14 Alkohol: 6,0% Rosicrucian Tmavá jantárová farba s ?ervenymi odleskami. Karamelová aróma s náznakmi kávy a cukríkov, ?ervenych pomaran?ov. Ovocná horkos?, prezreté ovocie, tmavé bobule, karamelová sladkos? v chuti. Plné telo, dlhé chme?ové doznievanie. Druhé pivo so série New World Order Craft Beer Series. Varené v spolupráci s pivovarom Stupavar a Hellstork. Typ: vrchne kvasené, Imperial Red IPA Zlo?enie: ja?menné slady plzeňsky a mníchovsky, p?eni?ny slad, karamelovy slad, americké chmele, pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 14 Alkohol: 6,0% Freemasons Jantárová farba s medenymi odleskami. V?ňa sladová, jemne ovocná, citrusová. V chuti plné telo, sladová sladkos?, citrusové, jemne karamelové tóny. Od sladkosti, ovocnosti, krásny prechod do horkosti, jemne pikantné po belgickych kvasniciach. Tretie pivo so série New World Order Craft Beer Series. Varené v spolupráci s pivovarom Wywar, Unorthodox a Hellstork. Typ: vrchne kvasené, Belgian IPA Zlo?enie: slad typu pale ale, trstinovy cukor, ?eské a nemecké chmele, belgické pivovarské kvasinky, voda Stupňovitos?: 18 Alkohol: 6,5% Blog Sep 02 Sep 02 Ko?ice Pivo Fest 2015 Nezaradené U? zajtra sa predstavíme na Ko?ice Pivo Fest 2015. Akcia za?ína od 16:00 v priestoroch pri Camelote a v uli?ke vedúcej od neho, okolo Pivovaru Hostinec a? na Hlavnú ulicu. Na túto akciu, sme spolo?ne s novym ko?ickym pivovarom, Pivovar Hostinec, pre vás navarili p?eni?né pivo Lucky 7. Ide o svie?e, ?ahké pivo belgického […] Zobrazi? cely ?lánok Aug 18 Aug 18 Hop’n’Rolla Days 2015 Nezaradené U? tento víkend , piatok a sobota 21.-22.augusta, sa na domácej ko?ickej p?de, v na?om ob?úbenom podniku Pokhoi, za ú?asti na?ich priate?ov uskuto?ní prvy ro?ník ochutnávkového festivalu remeselného piva a bourbonov. Prvy ro?ník preto, lebo prvy bol úvodny, ?tartovací, po dohode usporiadate?ov a spokojnych náv?tevníkov, spolo?nym hlasovaním, vyhláseny za neplatny. Chyba? nebude ani poctivé BBQ, pre dlhovlasych a dlhobradych, úpravychtivych […] Zobrazi? cely ?lánok V?etky ?lánky Kontakt Krupinska 4, 04001 Kosice, Slovakia 00421 903 873 209 cassovia.homebrew@gmail.com PADRE Craft Brews 2015 ? designed by EngineThemes ? made for beer by roman

padre.sk Whois

Domain Name: PADRE.SK